Stříbrné slitky

Stříbrné slitky jsou zpravidla v menším hmotnostním provedení, než tzv. stříbrné cihly. Jako stříbrné slitky se označují hmotnostní provedení do 10 oz. Stříbrné slitky jsou vhodné především kvůli možnosti diverzifikace nákupu investičního stříbra, kvůli časování trhu. Jinými slovy, menší investiční stříbrné slitky dávají při pravidelném investování lepší možnost podílet se na cenových pohybech, nakupovat při korekcích i při růstu. Tak menší investiční stříbrné slitky umožňují investorovi "průměrovat" cenu stříbra.

Samozřejmě každý rub má i svůj líc. V případě menších investičních stříbrných slitků je samozřejmě vyšší prémium, které je třeba zaplatit - ovšem tato nevýhoda se obrátí v pozitivum v dobách, kdy je na trhu fyzického investičního stříbra nedostatek. Cena stříbrných slitků s vyšším prémiem roste rychleji, než cena velkých stříbrných cihel, u kterých prémium tvoří menší procentní část ceny stříbrných slitků.

Stříbrné slitky je vhodné nakupovat především tehdy, jedná-li se o proslulou značku s výbornou likviditou. Investor by své peníze neměl ukládat do nelikvidních a málo známých slitků! Důležité je vyhnout se všem pokoutním prodejcům, kteří jsou pouze překupníky, bez dealingu a schopnosti nákupu pro klienta fixačním způsobem. Dále je nezbytné vyhnout se (v Evropě bohužel rozšířeným) slitkům, které jsou provedeny v metrických hmostnostních jednotkách. Takové sříbrné slitky jsou na světových trzích podstatně hůře likvidní, než stříbné slitky provedené v anglosaských mírách - tedy v troyských uncích.

 

Zpět na úvodní stranu.