Londýnský fixing končí - jak se bude vyvíjet cena stříbra?

25.05.2014 15:40

Ceny stříbrných slitků a stříbrných cihel více jak sto let určoval tzv. londýsnký fixing ceny drahých kovů. Poté, co z fixingu cen stříbra odtoupila německá Deutsche Bank, je systém určování ceny stříbra čtyřmi hlavními bankovními domy patrně u konce. Organizátoři oznámili, že tradiční denní fixing ceny stříbra skončí v příštím měsíci.

Zastánci volného trhu vidí v ukončení fixingu svoje vítězství - cenu stříbra by nadále měla určovat pouze burza. Přesto ale, jak víme z klasického spreadu mezi burzovní cenou a mezi reálnou cenou stříbrných cihel a slitků, zůstane na trhu investičního stříbra nepochybně nadále zásadní disproporce.

Zpět